Telefon: + 86-838-2274206
3
2
1

önüm

has köp >>

biz hakda

Banner 1

näme edýäris

2003-nji ýylda esaslandyrylan Siçuan Tongşeng, Siçuan welaýatynyň Deýang senagat seýilgähinde ýerleşýär.Biomedisina hereketlendiriji güýç hökmünde ugur we täzelik hökmünde, ýöriteleşdirilen R&D hyzmatlaryny, aminokislotalary we emele gelen önümleri, derman önümçiliginiň esasy araçylaryny, azyk goşundylaryny, kosmetika we saglygy goraýyş önümleriniň çig malyny öndürmäge we satmaga borçlanýar.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Kompaniýa köp sanly zehin bilen tanyşdyrýar, taslamalary gözleýär we müşderiler üçin jogapkärdir

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly zehin bilen tanyşdyrýar, taslamalary gözleýär we müşderiler üçin jogapkärdir

 • Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin hünär gözleg taslamasy topary

  Gözleg

  Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin hünär gözleg taslamasy topary

 • Täze tehnologiýany özgertmek tertibi, ýokary hilli önümleri gözlemek

  TEHNOLOGI .A

  Täze tehnologiýany özgertmek tertibi, ýokary hilli önümleri gözlemek

amaly

 • 1000 1000

  tonna +

 • 20 20

  ýyl

 • 100+ 100+

  has köp

 • 1300+ 1300+

  has köp

 • 28.35 28.35

  million

habarlar

“Sichuan Tongsheng Amino Acid Co., LTD” döredildi.

“Sichuan Tongsheng Amino Acid Co., LTD” döredildi.

Kompaniýa gözleg we gözleg hyzmatlaryny bermäge borçlanýar

ŞENGSHI toparynyň 20-nji NYLLYK dabarasy

“Shengshi” toparynyň 20 ýyllyk ýubileý dabarasy 2023-nji ýylyň 28-nji aprelinde Deyangda “Shengshi Group” -yň 20 ýyllyk ýubileý dabarasy geçirildi.Çen Ronghu, prezident we 150-den gowrak işgär wekili 20 ýyllygyny bellän dabara gatnaşdy ...
has köp >>

Polipeptid çig mal öndürijisi - Siçuan Jişeng

2015-nji ýylda döredilen Siçuan Jişeng 60000 inedördül metr meýdany tutýan Lesan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda ýerleşýär.Önümiň gözlegini, önümini we satuwyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.180 million ýuana maýa goýum bilen, kompaniýa dizaýn etdi ...
has köp >>

Näme üçin aminokislotalar ýadymyzy gowulaşdyryp biler?

Köp adamlar aminokislotalar ýadymyzy gowulaşdyryp biler diýýärler.Eger şeýle bolsa, muny nädip amala aşyrýarlar?Aminokislotalar bedenimize we beýnimize energiýa berip bilýän we ähli janly-jandarlaryň çeşmesi bolup durýan belogyň esasy gurluş birligidir.Dokuma beloklaryny ammiak kontezine sintez edip bilerler ...
has köp >>

Siçuan Tongşeng Hytaýyň söwda eksportynyň “Barometri” hökmünde akkreditasiýa edildi

2022-nji ýylyň iýun aýynda PR Hytaýyň Gümrük Baş Dolandyryşynyň web sahypasynda Hytaýyň daşary söwda eksportynyň öňdebaryjy indeksiniň täze tapgyrynyň nusgawy kärhanalarynyň sanawyny çap edendikleri barada resmi habar berildi.Sichuan Tongsheng Biopharmaceutical Co., Ltd p ...
has köp >>

“Cphi” -e köp ýyllap gatnaşdyk

Müşderilerimize kompaniýa barada has köp maglumat bermek we biri-biri bilen has gowy hyzmatdaşlyk etmek üçin Siçuan Tongşeng CPHI Şanhaý, Japanaponiýa we beýleki ýerlere gatnaşdy.CPHI Şanhaý 2021 - W4G31 CPHI 2022 taýýarlyk… Siçuan Tongşeng aminokislotalaryň önüm sanawy Haryt önüminiň CAS ...
has köp >>